EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:117:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 117, 19. apríla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 117

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
19. apríla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/630 z 8. apríla 2022, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Carne Mertolenga“ (CHOP)

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/631 z 13. apríla 2022, ktorým sa menia vykonávacie technické predpisy stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2021/637, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o expozíciách voči úrokovému riziku pozícií, ktoré nie sú držané v obchodnej knihe ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/632 z 13. apríla 2022, ktorým sa stanovujú dočasné opatrenia týkajúce sa špecifikovaných ovocných plodov s pôvodom v Argentíne, Brazílii, Južnej Afrike, Uruguaji a Zimbabwe na zabránenie zavlečeniu škodlivého organizmu Phyllosticta citricarpa (Mc Alpine) Van der Aa na územie Únie a jeho šíreniu na tomto území

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/633 z 13. apríla 2022 o povolení prípravku s obsahom Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 ako doplnkovej látky do siláže pre všetky druhy zvierat ( 1 )

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/634 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky bambermycín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu ( 1 )

29

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/635 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1869 o poradnej misii Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq)

32

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/636 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/338 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na účely dodávky vojenského vybavenia a platforiem určených na použitie smrtiacej sily ukrajinským ozbrojeným silám

34

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/637 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2022/339 o opatrení pomoci v rámci Európskeho mierového nástroja na podporu ukrajinských ozbrojených síl

36

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2022/638 z 13. apríla 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/486/SZBP o poradnej misii Európskej únie pre reformu sektora civilnej bezpečnosti na Ukrajine (EUAM Ukraine)

38

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/639 z 27. augusta 2021 o schéme pomoci SA.54915 – 2020/C (ex 2019/N) Belgicko – kapacitný mechanizmus [oznámené pod číslom C(2021) 6431]  ( 1 )

40

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/640 zo 7. apríla 2022 o vykonávacích predpisoch týkajúcich sa úloh a zodpovedností hlavných aktérov v oblasti bezpečnosti

106

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/396 z 9. marca 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ( Ú. v. EÚ L 80, 9.3.2022 )

117

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2022/397 z 9. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ( Ú. v. EÚ L 80, 9.3.2022 )

118

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top