EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:108:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 108, 7. apríla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 108

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
7. apríla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2022/555 z 5. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 168/2007, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre základné práva

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/556 z 1. apríla 2022 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/557 z 1. apríla 2022 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/558 zo 6. apríla 2022, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých grafitových elektródových systémov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2022/559 z 5. apríla 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/310, pokiaľ ide o povolenie udelené Poľsku, aby naďalej uplatňovalo osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/560 z 31. marca 2022, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB614 (BCS-GHØØ2-5), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2022) 1891]  ( 1 )

60

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2022/561 zo 6. apríla 2022 o monitorovaní prítomnosti glykoalkaloidov v zemiakoch a výrobkoch zo zemiakov

66

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/110 z 27. januára 2022, ktorým sa na rok 2022 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom mori a Čiernom mori ( Ú. v. EÚ L 21, 31.1.2022 )

68

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo v spoločenstve ( Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004 ) (Slovenské mimoriadne vydanie, kapitola 3, zväzok 42)

69

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/469 zo 14. februára 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 923/2012, nariadenie (EÚ) č. 139/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/373, pokiaľ ide o požiadavky na manažment letovej prevádzky a letecké navigačné služby, plánovanie štruktúr vzdušného priestoru a kvalitu údajov, bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 73/2010 ( Ú. v. EÚ L 104, 3.4.2020 )

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top