EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:105:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 105, 4. apríla 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 105

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
4. apríla 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/524 z 27. januára 2022, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2021/577, pokiaľ ide o určité odkazy na veterinárne lieky ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/525 z 1. apríla 2022, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/947 o pravidlách a postupoch prevádzky bezpilotných lietadiel ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/526 z 1. apríla 2022, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 pre školský rok 2021/2022, pokiaľ ide o kontroly na mieste v priestoroch žiadateľov o pomoc alebo vzdelávacích zariadení na účely školského programu

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/527 z 1. apríla 2022, ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre samostatný biocídny výrobok „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash“ ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/528 z 1. apríla 2022, ktorým sa menia prílohy V a XIV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zápisy týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Spojených štátov amerických v zoznamoch tretích krajín, z ktorých sa povoľuje vstup zásielok hydiny, zárodočných produktov hydiny a čerstvého mäsa z hydiny a pernatej zveri do Únie ( 1 )

14

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/529 z 31. marca 2022, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku 73496 (DP-Ø73496-4), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2022) 1868]  ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/530 z 31. marca 2022, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB811 (BCS-GH811-4), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2022) 1873]  ( 1 )

45

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/531 z 31. marca 2022, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju GMB151 (BCS-GM151-6), sú z nej zložené alebo vyrobené [oznámené pod číslom C(2022) 1893]  ( 1 )

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/532 z 1. apríla 2022, ktorým sa stanovuje zoznam zemepisných označení chránených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, v súvislosti s ktorými sa majú podať žiadosti o medzinárodný zápis podľa článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 [oznámené pod číslom C(2022) 1957]

57

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/533 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Kolumbijskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/534 z 1. apríla 2022, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Malajziou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

63

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2022/427 z 15. marca 2022, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ( Ú. v. EÚ L 87 I, 15.3.2022 )

66

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2022/429 z 15. marca 2022, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny ( Ú. v. EÚ L 87 I, 15.3.2022 )

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top