EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:102:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 102, 30. marca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 102

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
30. marca 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/501 z 25. marca 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka Beauveria bassiana kmeň 203 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/502 z 29. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1321/2013, pokiaľ ide o názov držiteľa povolenia pre primárny produkt dymovej arómy „Scansmoke PB 1110“ ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/503 z 29. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953, pokiaľ ide o vyňatie maloletých osôb z obdobia uznávania potvrdení o očkovaní vydaných vo formáte digitálneho COVID preukazu EÚ ( 1 )

8

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/504 z 25. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/445 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4) (ECB/2022/14)

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/505 z 23. marca 2022, ktoré sa týka oslobodení od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom C(2022) 1693]

16

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/506 z 29. marca 2022, ktorým sa mení príloha A k menovej dohode medzi Európskou úniou a Monackým kniežatstvom

24

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/507 z 29. marca 2022, ktorým sa potvrdzuje účasť Írska na nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1147, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

33

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/508 z 25. marca 2022, ktorým sa mení usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/697 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

34

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top