EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:093:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 093, 22. marca 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 93

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
22. marca 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/455 zo 14. marca 2022, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 748/2009, pokiaľ ide o aktualizáciu zoznamu prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES k 1. januáru 2006 alebo po tomto dátume, v ktorom sa každému prevádzkovateľovi lietadiel určuje riadiaci členský štát ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/456 z 21. marca 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka chitozán a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

138

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/457 z 9. marca 2022 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF/2022/000 TA 2022 – Technická pomoc na podnet Komisie)

142

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/458 z 9. marca 2022 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii pre pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Španielska – EGF/2021/006 ES/Cataluña automobilové odvetvie

144

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/459 z 10. septembra 2021 o štátnej pomoci SA.49668 (2019/C) (ex 2017/FC) a SA.53403 (2019/C) (ex 2017/FC), ktorú poskytli Dánsko a Švédsko v prospech spoločností PostNord AB a Post Danmark A/S [oznámené pod číslom C(2021) 6568]  ( 1 )

146

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/460 zo 4. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/788, ktorým sa stanovujú pravidlá monitorovania infekcií spôsobených vírusom SARS-CoV-2 pri určitých druhoch zvierat a podávania správ o nich [oznámené pod číslom C(2022) 1270]  ( 1 )

191

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/461 z 15. marca 2022, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/570, pokiaľ ide o prepravné a logistické kapacity rescEU [oznámené pod číslom C(2022) 1685]  ( 1 )

193

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top