EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:005:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 005, 10. januára 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 5

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 65
10. januára 2022


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/16 z 22. októbra 2021, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/934, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o vinohradnícke oblasti, v ktorých sa môže zvýšiť obsah alkoholu, povolené enologické postupy a obmedzenia uplatniteľné na výrobu a konzervovanie vinárskych výrobkov, minimálny percentuálny podiel alkoholu pri vedľajších produktoch a ich zneškodňovanie a zverejňovanie dokumentov OIV

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/17 zo 4. januára 2022, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sleďa atlantického vo vodách Únie a v nórskych vodách zóny 4 severne od 53°30′ s. z. š.

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/18 zo 4. januára 2022, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov v severnej populácii tuniaka dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5° s. z. š.

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/19 zo 7. januára 2022, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky Purpureocillium lilacinum kmeň 251 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/20 zo 7. januára 2022, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014, pokiaľ ide o stanovenie pravidiel a postupov spolupráce členských štátov pri posudzovaní bezpečnosti klinického skúšania ( 1 )

14

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top