EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:448:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 448, 15. decembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 448

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
15. decembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2222 z 30. septembra 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818 dopĺňa o podrobné pravidlá prevádzky centrálneho úložiska na účely podávania správ a štatistiky

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2223 z 30. septembra 2021, ktorým sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817 dopĺňa o podrobné pravidlá prevádzky centrálneho úložiska na účely podávania správ a štatistiky

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2224 z 16. novembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobnosti o automatizovaných mechanizmoch a postupoch kontroly kvality údajov, spoločných ukazovateľoch kvality údajov a normách minimálnej kvality pre uchovávanie údajov podľa článku 37 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/818

14

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2225 z 21. septembra 2021, ktorým sa stanovujú podrobnosti o automatizovaných mechanizmoch a postupoch kontroly kvality údajov, spoločných ukazovateľoch kvality údajov a normách minimálnej kvality pre uchovávanie údajov podľa článku 37 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/817

23

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2226 zo 14. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745, pokiaľ ide o návod na použitie zdravotníckych pomôcok v elektronickej podobe

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2227 zo 14. decembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, pokiaľ ide o požiadavky na prevádzku za každého počasia a na výcvik pre prístrojovú kvalifikačnú kategóriu a typovú kvalifikačnú kategóriu na vrtuľníky ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2228 zo 14. decembra 2021, ktorým sa stanovuje vážený priemer maximálnych sadzieb za ukončenie volania v mobilnej sieti v celej Únii a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/2082

50

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2229 zo 14. decembra 2021, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania vyrovnávacích opatrení uložených vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/776 na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte dovozom určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2230 zo 14. decembra 2021, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2020/492 na dovoz určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Egypte dovozom určitých tkaných a/alebo stehovaných textílií zo sklenených vlákien odosielaných z Turecka bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Turecku, a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

58

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2231 z 9. decembra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu Dopravného spoločenstva na rok 2022

64

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2232 zo 14. decembra 2021, ktorým sa vymenúvajú členovia výboru stanoveného v článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

66

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2233 zo 14. decembra 2021, ktorým sa v mene Európskej únie schvaľujú zmeny príloh 10-A a 10-B k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [oznámené pod číslom C(2021) 8893]

67

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top