EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:421:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 421, 26. novembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 421

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
26. novembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/2061 z 11. novembra 2021 o prideľovaní rybolovných možností stanovených na základe vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Mauritánskou islamskou republikou (2021 – 2026)

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2062 z 23. augusta 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/2014, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri určitých druhoch rybolovu v Severnom mori na obdobie 2021 – 2023

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2063 z 25. augusta 2021, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2020/2015, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov v západných vodách na obdobie 2021 – 2023

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2064 z 25. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o stanovenie výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky v prípade rybolovu určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2065 z 25. augusta 2021, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri love kalkana veľkého v Čiernom mori

14

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2066 z 25. augusta 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022, pokiaľ ide o podrobnosti plnenia povinnosti vylodiť úlovky v prípade určitých populácií žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora v období 2022 – 2024

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2067 z 24. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2068 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie období platnosti schválenia účinných látok benfluralín, dimoxystrobín, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvát, metiram, oxamyl a pyraklostrobín ( 1 )

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2069 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení príloha VI k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o uvedenie konzumných zemiakov z Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a zo Srbska do Únie, a ktorým sa zrušujú vykonávacie rozhodnutia 2012/219/EÚ a (EÚ) 2015/1199

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2070 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide o zoznam leteckých dopravcov podliehajúcich zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2071 z 25. novembra 2021, ktorým sa určité vakcíny a účinné látky používané na výrobu takýchto vakcín podrobujú dohľadu nad vývozom

52

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2072 z 25. novembra 2021 na podporu budovania odolnosti v oblasti biologickej bezpečnosti a biologickej ochrany prostredníctvom Dohovoru o biologických a toxínových zbraniach

56

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2073 z 25. novembra 2021 na podporu zvýšenia operačnej účinnosti Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) prostredníctvom satelitných snímok

65

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2074 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2370 na podporu Haagskeho kódexu správania a nešírenia balistických rakiet v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

70

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/2075 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2020/979 na podporu vytvorenia medzinárodne uznávaného systému na overovanie riadenia zbraní a munície podľa otvorených medzinárodných noriem

72

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu ( Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021 )

74

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top