EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:410:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 410, 18. novembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 410

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
18. novembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2009 z 12. novembra 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách Spojeného kráľovstva a medzinárodných vodách zón 1 a 2

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2010 zo 17. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov, pokiaľ ide o zoznam účinných látok ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2011 zo 17. novembra 2021, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz káblov z optických vlákien s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

51

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2012 zo 17. novembra 2021, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Indii a Indonézii

153

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/2013 z 15. novembra 2021, ktorým sa vymenúvajú člen a náhradník Výboru regiónov navrhnutí Španielskym kráľovstvom

178

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/2014 zo 17. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/1073, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a pravidlá pre vykonávanie rámca dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

180

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ( Ú. v. EÚ L 57, 18.2.2021 )

197

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/771 z 21. januára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovením osobitných kritérií a podmienok pre kontroly účtovných dokladov v rámci úradných kontrol v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a úradných kontrol skupín prevádzkovateľov ( Ú. v. EÚ L 165, 11.5.2021 )

198

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1100 z 5. júla 2021, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Turecku ( Ú. v. EÚ L 238, 6.7.2021 )

199

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top