EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:396:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 396, 10. novembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 396

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
10. novembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/1932 z 9. novembra 2021, ktorým sa vykonáva článok 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1933 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013, pokiaľ ide o pravidlá nekomerčného premiestňovania vtákov ako spoločenských zvierat do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny ( 1 )

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1934 z 30. júla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa pôvodu tovaru

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1935 z 8. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/723, pokiaľ ide o informácie a údaje o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré sa majú predkladať prostredníctvom štandardného vzoru ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1936 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/2019, pokiaľ ide o určité rastliny na výsadbu druhu Ficus carica L. a rodu Persea americana Mill. s pôvodom v Izraeli, mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/1213, pokiaľ ide o rastlinolekárske opatrenia v súvislosti so vstupom uvedených rastlín na výsadbu na územie Únie, a ktorým sa opravuje druhé uvedené vykonávacie nariadenie

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1937 z 9. novembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o vstup zásielok mäkkýšov a kôrovcov do Únie, ktoré majú byť držané na okrasné účely v uzavretých zariadeniach, a ktorým sa stanovuje zoznam tretích krajín, alebo území alebo ich pásiem či kompartmentov, z ktorých je povolený vstup takýchto zásielok do Únie ( 1 )

36

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1938 z 9. novembra 2021, ktorým sa stanovuje vzor identifikačného dokladu pre nekomerčné premiestňovanie vtákov ako spoločenských zvierat do členského štátu z určitého územia alebo tretej krajiny a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/25/ES ( 1 )

47

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1939 z 9. novembra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na strane druhej, pokiaľ ide o zmeny dodatkov 2, 2A a 5 k prílohe II k uvedenej dohode

56

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1940 z 9. novembra 2021 o čiastočnom pozastavení uplatňovania Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

58

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1941 z 9. novembra 2021 o finančných príspevkoch, ktoré majú zmluvné strany Európskeho rozvojového fondu uhradiť na financovanie tohto fondu, vrátane stropu na rok 2023, ročnej sumy na rok 2022, sumy prvej splátky na rok 2022 a orientačnej a nezáväznej prognózy očakávaných ročných súm príspevkov na roky 2024 a 2025

61

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1942 z 9. novembra 2021, ktorým sa vykonáva rozhodnutie (SZBP) 2015/1333 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

64

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top