EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:382:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 382, 28. októbra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 382

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
28. októbra 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1883 z 20. októbra 2021 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania a o zrušení smernice Rady 2009/50/ES

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1884 z 27. októbra 2021, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu v strukovinách ( 1 )

39

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/740 z 25. mája 2020 o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné parametre, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1369 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1222/2009 ( Ú. v. EÚ L 177, 5.6.2020 )

52

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/1772 z 28. júna 2021 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o primeranej ochrane osobných údajov Spojeným kráľovstvom ( Ú. v. EÚ L 360, 11.10.2021 )

55

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/618 z 15. apríla 2021, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí diklofopu, fluopyramu, ipkonazolu a terbutylazínu v určitých produktoch alebo na nich ( Ú. v. EÚ L 131, 16.4.2021 )

56

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2021/616 z 13. apríla 2021, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí benalaxylu, benalaxylu-M, dichlobenilu, fluopikolidu, prochinazidu a pyridalylu v určitých produktoch alebo na nich ( Ú. v. EÚ L 131, 16.4.2021 )

57

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/192 z 12. februára 2020, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí prochlorazu v určitých produktoch alebo na nich ( Ú. v. EÚ L 40, 13.2.2020 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top