EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:361:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 361, 12. októbra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 361

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
12. októbra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1793 z 6. októbra 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Portugalska zakazuje lov tuniaka okatého v Atlantickom oceáne

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1794 z 8. októbra 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

4

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1795 z 11. októbra 2021, ktorým sa opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí terbutylazínu v určitých produktoch alebo na nich ( 1 )

43

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1796 z 28. septembra 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Komisii zriadenej Dohovorom o ochrane morského prostredia severovýchodného Atlantiku, pokiaľ ide o rozhodnutie o zriadení chránenej morskej oblasti Severoatlantického prúdu a podmorskej hory Evlanov (chránená morská oblasť NACES) a odporúčanie o spravovaní chránenej morskej oblasti NACES

46

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1797 z 5. októbra 2021, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre pridruženie v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu dodatku XVII-3 (Pravidlá uplatniteľné na telekomunikačné služby), dodatku XVII-4 (Pravidlá uplatniteľné na poštové a doručovateľské služby) a dodatku XVII-5 (Pravidlá uplatniteľné na služby medzinárodnej námornej dopravy) k prílohe XVII k uvedenej dohode

48

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1798 zo 7. októbra 2021, ktorým sa predlžuje funkčné obdobie výkonného riaditeľa Europolu

50

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1799 z 11. októbra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/1544 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

51

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1800 z 11. októbra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/1720 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Nikarague

52

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1801 z 11. októbra 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/1616, pokiaľ ide o harmonizované normy pre kovové priemyselné potrubia, skrutky a matice pre príruby a prírubové spoje a parné kotle z nehrdzavejúcej ocele

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top