EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:339:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 339, 24. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 339

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
24. septembra 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1701 z 21. septembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/2222 s cieľom predĺžiť obdobie platnosti bezpečnostných osvedčení a licencií železničných podnikov pôsobiacich v pevnom spojení cez Lamanšský prieliv ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1702 z 12. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/523 stanovením dodatočných prvkov a podrobných pravidiel týkajúcich sa hodnotiacej tabuľky Programu InvestEU

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1703 z 13. júla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/692, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat na účely vstupu produktov živočíšneho pôvodu nachádzajúcich sa v zmiešaných výrobkoch do Únie ( 1 )

29

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1704 zo 14. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2152 tým, že sa bližšie špecifikujú podrobnosti štatistických informácií, ktoré majú poskytovať daňové a colné orgány, a ktorým sa menia prílohy V a VI k uvedenému nariadeniu ( 1 )

33

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1705 zo 14. júla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2020/692, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie ( 1 )

40

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1706 zo 14. júla 2021, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2020/688, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat pri premiestňovaní suchozemských zvierat a násadových vajec v rámci Únie ( 1 )

56

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1707 z 22. septembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1708 z 23. septembra 2021, ktorým sa k rybolovným kvótam na rok 2021 pridávajú určité množstvá zadržané v roku 2020 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

65

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1709 z 23. septembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/627, pokiaľ ide o jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu ( 1 )

84

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1710 z 21. septembra 2021, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Osobitnom výbore pre koordináciu sociálneho zabezpečenia zriadenom Dohodou o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene príloh k Protokolu o koordinácii v oblasti sociálneho zabezpečenia

89

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1711 z 23. septembra 2021 o vymenovaní členov výberovej komisie, ktorá má pomáhať Komisii pri výbere kandidátov na výkon funkcií členov medzinárodných súdov a tribunálov pre investície

123

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top