EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:336:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 336, 23. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 336

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
23. septembra 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/1696 z 21. septembra 2021 o rozšírení uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/840, ktorým sa zriaďuje výmenný, pomocný a školiaci program na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“), na nezúčastnené členské štáty

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1697 z 13. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o kritériá týkajúce sa uznania štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií, ktoré sú spôsobilé vykonávať kontroly produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách, a zrušenia ich uznania ( 1 )

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1698 z 13. júla 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o procedurálne požiadavky na uznávanie štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií spôsobilých vykonávať kontroly certifikovaných prevádzkovateľov a skupín prevádzkovateľov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v tretích krajinách a o pravidlá dohľadu nad nimi a o kontroly a iné opatrenia, ktoré majú tieto štátne inšpekčné organizácie a súkromné inšpekčné organizácie vykonávať ( 1 )

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1699 z 22. septembra 2021, ktorým sa mení príloha VIII k nariadeniu (EÚ) č. 142/2011, pokiaľ ide o vzor zdravotného osvedčenia na presuny zásielok vedľajších živočíšnych produktov z reštrikčných zón zriadených na prevenciu a kontrolu určitých chorôb zo zoznamu ( 1 )

42

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top