EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:321:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 321, 13. septembra 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 321

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
13. septembra 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/1464 z 10. septembra 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1465 zo 6. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787, pokiaľ ide o vymedzenie zmienok názvov liehovín podľa právnych predpisov alebo zemepisných označení liehovín a ich používanie pri popise, prezentácii a označovaní liehovín iných ako liehoviny, na ktoré odkazuje zmienka

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1466 zo 6. júla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1239, pokiaľ ide o výšku zábezpeky a obdobie platnosti vývozných licencií na ryžu

16

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1467 zo 6. júla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1237, pokiaľ ide o povinnosť vývoznej licencie na ryžu

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1468 zo 6. septembra 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Marrone di Castel del Rio“ (CHZO)

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1469 z 10. septembra 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/2235, pokiaľ ide o pridanie nového vzoru certifikátu pre produkty živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z Únie, premiestňujú sa do tretej krajiny alebo na územie a po vyložení, skladovaní a opätovnom naložení v tejto tretej krajine alebo na tomto území sa premiestňujú späť do Únie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, z ktorých sa do Únie povoľuje vstup produktov živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú z tretej krajiny alebo územia a vracajú sa do Únie z tretej krajiny alebo územia, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/405, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín alebo ich regiónov, z ktorých sa do Únie povoľuje vstup produktov živočíšneho pôvodu a určitého tovaru, ktoré pochádzajú z tretej krajiny alebo jej regiónu alebo sa vracajú do Únie z tretej krajiny alebo jej regiónu ( 1 )

21

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/1470 z 10. septembra 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top