EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:305:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 305, 31. augusta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 305

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
31. augusta 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1416 zo 17. júna 2021, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o vylúčenie letov prichádzajúcich zo Spojeného kráľovstva zo systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1417 z 22. júna 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o špecifikácie povinnosti vylodiť úlovky lososa atlantického v Baltskom mori na obdobie 2021 – 2023

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1418 z 23. júna 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa sankcií v rámci režimov pomoci na zvieratá alebo podporných opatrení na zvieratá

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1419 z 24. augusta 2021, ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 [„Nagykunsági birspálinka“]

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1420 z 30. augusta 2021, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2021 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v predchádzajúcich rokoch

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1421 z 30. augusta 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný štandard finančného výkazníctva 16 ( 1 )

17

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top