EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:297:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 297, 20. augusta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 297

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
20. augusta 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1374 z 12. apríla 2021, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1375 z 11. júna 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/33, pokiaľ ide o úpravu tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva

16

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1376 z 13. augusta 2021, ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie zakazuje lov sebastesov v oblasti NAFO 3M

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1377 z 19. augusta 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 povoľuje zmena podmienok používania novej potraviny oleorezínu s vysokým obsahom astaxantínu z rias Haematococcus pluvialis a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

20

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1378 z 19. augusta 2021, ktorým sa stanovujú určité pravidlá týkajúce sa certifikátu vydávaného pre prevádzkovateľov, skupiny prevádzkovateľov a vývozcov v tretích krajinách, ktorí sa podieľajú na dovoze produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a produktov z konverzie do Únie, a ktorým sa stanovuje zoznam uznaných štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 ( 1 )

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1379 z 19. augusta 2021 o neobnovení schválenia účinnej látky famoxadón v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zmene vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

32

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1380 z 19. augusta 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Ukrajinou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

35

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1381 z 19. augusta 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Severomacedónskou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

38

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1382 z 19. augusta 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Tureckou republikou s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top