EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:277:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 277, 2. augusta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 277

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
2. augusta 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1253 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti, rizík ohrozujúcich udržateľnosť a preferencií z hľadiska udržateľnosti do určitých organizačných požiadaviek a podmienok výkonu činnosti investičných spoločností ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1254 z 21. apríla 2021, ktorým sa opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice ( 1 )

6

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1255 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 231/2013, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré majú zohľadňovať správcovia alternatívnych investičných fondov ( 1 )

11

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1256 z 21. apríla 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o začlenenie rizík ohrozujúcich udržateľnosť do správy a riadenia poisťovní a zaisťovní ( 1 )

14

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1257 z 21. apríla 2021, ktorým sa menia delegované nariadenia (EÚ) 2017/2358 a (EÚ) 2017/2359, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti, rizík ohrozujúcich udržateľnosť a preferencií z hľadiska udržateľnosti do požiadaviek na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúcich sa dohľadu nad produktmi a ich správy a do pravidiel výkonu činnosti a investičného poradenstva v oblasti investičných produktov založených na poistení ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1258 z 26. júla 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Őrségi tökmagolaj“ (CHZO)]

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1259 z 26. júla 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Tuzséri alma“ (CHOP)]

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1260 z 26. júla 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Pera Mantovana“ (CHZO)]

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1261 z 26. júla 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Olio di Roma“ (CHZO)]

28

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1262 z 26. júla 2021, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Iaşi“ (CHOP)]

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1263 z 26. júla 2021, ktorým sa názvu [„Muškat momjanski/Moscato di Momiano“ (CHOP)] udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

30

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1264 z 26. júla 2021, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Coteaux du Libron“ (CHZO)]

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1265 z 26. júla 2021, ktorým sa do registra zapisuje zemepisné označenie liehoviny podľa článku 30 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/787 („Bayerischer Bärwurz“)

32

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1266 z 29. júla 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1267 z 29. júla 2021, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz bionafty s pôvodom v Spojených štátoch amerických

62

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1268 z 29. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

99

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1269 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení delegovaná smernica (EÚ) 2017/593, pokiaľ ide o začlenenie faktorov udržateľnosti do povinností v oblasti riadenia produktov ( 1 )

137

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1270 z 21. apríla 2021, ktorou sa mení smernica 2010/43/EÚ, pokiaľ ide o riziká ohrozujúce udržateľnosť a faktory udržateľnosti, ktoré sa majú zohľadniť v súvislosti s podnikmi kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) ( 1 )

141

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (EÚ, Euratom) 2021/1271 z 26. júla 2021, ktorým sa vymenúva riaditeľ Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

145

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1272 z 30. júla 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných Vatikánskym mestským štátom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

148

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1273 z 30. júla 2021, ktorým sa na účely uľahčenia práva na voľný pohyb v rámci Únie stanovuje rovnocennosť potvrdení súvisiacich s ochorením COVID-19 vydaných San Marínom s potvrdeniami vydanými v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

151

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top