EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:261:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 261, 22. júla 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
22. júla 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/1203 z 19. júla 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/1706, pokiaľ ide o zahrnutie autonómnych colných kvót Únie na určité produkty rybárstva ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1204 z 10. mája 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/856, pokiaľ ide o postupy podávania žiadostí a postupy výberu v rámci inovačného fondu

4

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1205 z 20. júla 2021, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/605, ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných ( 1 )

8

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2021/1206 z 30. apríla 2021, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ o vybavení námorných lodí, pokiaľ ide o uplatniteľnú normu pre laboratóriá používané orgánmi posudzovania zhody pre vybavenie námorných lodí ( 1 )

45

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1207 z 19. júla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/77/ES, ktorým sa ustanovujú viacročné finančné usmernenia na riadenie aktív ESUO v likvidácii a na riadenie aktív Výskumného fondu uhlia a ocele po skončení tejto likvidácie

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1208 z 19. júla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2003/76/ES, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných následkoch uplynutia platnosti zmluvy o založení ESUO a o Výskumnom fonde pre uhlie a oceľ

54

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku ( Ú. v. EÚ L 231, 30.6.2021 )

58

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top