EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:256:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 256, 19. júla 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 256

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
19. júla 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1172 z 18. júna 2021 o uzavretí, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou, Spojenými štátmi americkými, Islandom a Nórskym kráľovstvom týkajúcej sa časových obmedzení dohôd o poskytovaní lietadiel s posádkou

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/1173 z 13. júla 2021 o zriadení spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku a o zrušení nariadenia (EÚ) 2018/1488

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1174 z 12. júla 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Asparago di Badoere“] (CHZO)

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1175 zo 16. júla 2021, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyolov v určitých cukrovinkách so zníženou energetickou hodnotou ( 1 )

53

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1176 zo 16. júla 2021, ktorým sa menia prílohy III, V, VII a IX k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o genotypizáciu pozitívnych prípadov TSE u kôz, stanovenie veku oviec a kôz, opatrenia uplatniteľné v stáde alebo čriede s atypickou klusavkou a podmienky dovozu produktov z hovädzieho dobytka, oviec a kôz ( 1 )

56

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1177 zo 16. júla 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/408, pokiaľ ide o vypustenie propoxykarbazónu zo zoznamu účinných látok, ktoré sa majú považovať za látky, ktoré sa majú nahradiť ( 1 )

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1178 zo 16. júla 2021, ktorým sa menia určité prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2021/404, pokiaľ ide o určité zoznamy tretích krajín, z ktorých je povolený vstup zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie ( 1 )

63

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1179 z 16. júla 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1051/2011, pokiaľ ide o agregované tabuľky a súbory mikroúdajov na zasielanie údajov ( 1 )

89

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1180 z 13. júla 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v písomnom postupe účastníkmi dohody o štátom podporovaných vývozných úveroch, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia o zmene ustanovení o obchodných referenčných úrokových sadzbách dohody

97

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1181 z 13. júla 2021 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať vo Výbore pre obchod zriadenom Dohodou o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod

99

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1182 zo 16. júla 2021 o harmonizovaných normách pre zdravotnícke pomôcky vypracovaných na podporu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745

100

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1183 zo 16. júla 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2019/450, pokiaľ ide o uverejnenie odkazov na európske hodnotiace dokumenty pre určité stavebné výrobky ( 1 )

103

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie Dvora audítorov č. 41/2021 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top