EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:230:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 230, 30. júna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 230

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
30. júna 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1068 z 24. júna 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1628, pokiaľ ide o jeho prechodné ustanovenia pre určité stroje vybavené motormi v rozsahu výkonu minimálne 56 kW a menej ako 130 kW, a minimálne 300 kW, s cieľom riešiť vplyv krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody o bezpečnosti civilného letectva medzi Európskou úniou a Japonskom

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2021/1069 z 28. júna 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/1579, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti v Baltskom mori, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2021/92, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2021 vo vodách Únie a vo vodách nepatriacich Únii

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1070 z 28. júna 2021, ktorým sa na obmedzené obdobie stanovujú osobitné opatrenia na kontrolu infekcie vírusom nodulárnej dermatitídy ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1071 z 29. júna 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/442 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/521 v súvislosti s mechanizmom, podľa ktorého sa vývoz určitých výrobkov podmieňuje predložením vývozného povolenia

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1072 z 28. júna 2021 o dočasnej výnimke z rozhodnutia 2013/471/EÚ o poskytovaní denných príspevkov a náhrad cestovných výdavkov členom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a ich náhradníkom vzhľadom na problémy s cestovaním v Únii spôsobené pandémiou COVID-19

30

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1073 z 28. júna 2021, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a pravidlá pre vykonávanie rámca dôvery pre digitálny COVID preukaz EÚ zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 ( 1 )

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top