EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:188:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 188, 28. mája 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 188

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
28. mája 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/847 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program „Fiscalis“ pre spoluprácu v oblasti zdaňovania a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1286/2013

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2021/848 z 27. mája 2021, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

18

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/849 z 11. marca 2021, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2021/850 z 26. mája 2021, ktorým sa mení a opravuje príloha II a ktorým sa menia prílohy III, IV a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/851 z 26. mája 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

52

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/852 z 27. mája 2021, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 a nariadenie Komisie (ES) č. 847/2006, pokiaľ ide o vylúčenie dovozu výrobkov s pôvodom v Spojenom kráľovstve z colných kvót

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/853 z 27. mája 2021, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie účinnej látky Streptomyces kmeň K61 a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

56

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/854 z 27. mája 2021, ktorým sa ukladá predbežné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Indii a Indonézii

61

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/855 z 27. mája 2021, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

90

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/856 z 25. mája 2021, ktorým sa určuje dátum, ku ktorému Európska prokuratúra prevezme plnenie úloh spojených s vyšetrovaním a trestným stíhaním

100

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/857 z 27. mája 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ, Euratom) 2021/625, pokiaľ ide o zahrnutie určitých investičných spoločností do kritérií oprávnenosti na členstvo v sieti primárnych dílerov Únie

103

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/858 z 27. mája 2021, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2017/253, pokiaľ ide o varovania vydávané v dôsledku závažných cezhraničných ohrození zdravia a vyhľadávanie kontaktov cestujúcich identifikovaných prostredníctvom formulárov na vyhľadanie cestujúceho ( 1 )

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top