EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:099:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 099, 22. marca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 99

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
22. marca 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473 z 18. decembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovania rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/474 z 15. marca 2021, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Pistacchio di Raffadali“ (CHOP)]

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/475 zo 17. marca 2021, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Münchener Bier“ (CHZO)

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/476 zo 16. marca 2021, ktorým sa stanovujú kritériá environmentálnej značky EÚ pre tuhé krytiny [oznámené pod číslom C(2021) 1579]  ( 1 )

37

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/477 z 18. marca 2021, ktorým sa schvaľujú zmeny národných programov kontroly salmonely u niektorých živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu predložené Fínskom a Švédskom [oznámené pod číslom C(2021) 1672]

75

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top