EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:084:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 084, 11. marca 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 84

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
11. marca 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/424 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o alternatívny štandardizovaný prístup pre trhové riziko ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/425 z 9. marca 2021, ktorým sa pozastavujú opatrenia obchodnej politiky týkajúce sa určitých výrobkov zo Spojených štátov amerických uložené vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1646 v nadväznosti na rozhodnutie obchodného sporu podľa Dohovoru Svetovej obchodnej organizácie o urovnávaní sporov

16

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/426 z 10. marca 2021, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1263/2011, pokiaľ ide o povolenie Lactococcus lactis (NCIMB 30160) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

18

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/427 z 10. marca 2021, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje účinná látka 24-epibrassinolid ako látka s nízkym rizikom a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

21

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/428 z 10. marca 2021, ktorým sa prijímajú štandardné formáty údajov na predkladanie žiadostí o schválenie alebo zmenu podmienok schválenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ( 1 )

25

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ( Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017 )

27

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ)2019/1781 z 1. októbra 2019, ktorým sa stanovujú požiadavky na ekodizajn elektromotorov a pohonov s premenlivými otáčkami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 641/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn bezupchávkových samostatných obehových čerpadiel a bezupchávkových obehových čerpadiel integrovaných vo výrobkoch a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 640/2009 ( Ú. v. EÚ L 272, 25.10.2019 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top