EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:059:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 059, 19. februára 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 59

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
19. februára 2021


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/260 z 11. februára 2021, ktorým sa schvaľujú vnútroštátne opatrenia na obmedzenie vplyvu určitých chorôb vodných živočíchov v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a zrušuje rozhodnutie Komisie 2010/221/EÚ [oznámené pod číslom C(2021) 773]  ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/261 zo 17. februára 2021, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom C(2021) 927]

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/262 zo 17. februára 2021, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené Spojeným kráľovstvom v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) [oznámené pod číslom C(2021) 895]

33

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Výboru pre služby a investície č. 1/2021 z 29. januára 2021, ktorým sa prijíma etický kódex pre členov Tribunálu, členov Odvolacieho tribunálu a mediátorov [2021/263]

36

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru CETA č. 1/2021 z 29. januára 2021, ktorým sa stanovujú administratívne a organizačné záležitosti týkajúce sa fungovania Odvolacieho tribunálu [2021/264]

41

 

*

Rozhodnutie Spoločného výboru CETA č. 2/2021 z 29. januára 2021, ktorým sa prijíma postup prijímania výkladu v súlade s článkom 8.31 ods. 3 a článkom 8.44 ods. 3 písm. a) CETA, ako prílohy k jeho rokovaciemu poriadku [2021/265]

45

 

*

Rozhodnutie Výboru pre služby a investície č. 2/2021 z 29. januára 2021, ktorým sa prijímajú pravidlá mediácie na účely ich využitia stranami sporu v investičných sporoch [2021/266]

48

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top