EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:435:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 435, 23. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 435

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
23. decembra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2185 z 18. decembra 2020 o podpise, v mene Únie, Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Honduraskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s výrobkami z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

63

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2186 zo 17. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o praktické pracovné dojednania týkajúce sa uplatňovania práv zástupcov Únie

65

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2187 z 22. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v regionálnom riadiacom výbore Dopravného spoločenstva, pokiaľ ide o prijatie rozpočtu Dopravného spoločenstva na rok 2021

73

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/2188 z 22. decembra 2020, ktorým sa mení jednotná akcia 2008/851/SZBP o vojenskej operácii Európskej únie na podporu odradzovania od pirátskych činov a ozbrojených lúpeží pri somálskom pobreží, prevencie pred nimi a ich potláčania

74

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1672 z 23. októbra 2018 o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005 ( Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018 )

79

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2020/1312 z 21. septembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/798/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Stredoafrickej republike ( Ú. v. EÚ L 308, 22.9.2020 )

80

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top