EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:428:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 428, 18. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 428

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
18. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2145 z 1. septembra 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 876/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa zloženia, fungovania a riadenia kolégií centrálnych protistrán ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2146 z 24. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o mimoriadne pravidlá výroby v ekologickej poľnohospodárskej výrobe ( 1 )

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2147 z 8. októbra 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/516 tým, že sa určuje zoznam záležitostí, ktoré sa majú riešiť v jednotlivých cykloch overovania ( 1 )

9

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2148 z 8. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 139/2014, pokiaľ ide o bezpečnosť vzletovej a pristávacej dráhy a letecké údaje ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2149 z 9. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantami, s cieľom pridať Taliansko ako orgán Únie a zohľadniť vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie

38

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2150 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

54

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2151 zo 17. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá harmonizovaných špecifikácií označenia jednorazových plastových výrobkov uvedených v časti D prílohy k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie ( 1 )

57

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2152 zo 17. decembra 2020 o poplatkoch splatných Agentúre Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky za zber, spracúvanie a analýzu informácií oznámených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 a nakladanie s nimi ( 1 )

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top