EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:427:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 427, 17. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 427

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
17. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2108 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2019/627, pokiaľ ide o zdravotnú značku, ktorá sa má používať v prípade určitého mäsa určeného na ľudskú spotrebu v Spojenom kráľovstve vzhľadom na Severné Írsko ( 1 )

1

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2109 zo 16. decembra 2020, ktorým sa menia rozhodnutia 93/52/EHS, 2003/467/ES, 2004/558/ES a 2008/185/ES, pokiaľ ide o uvedenie členských štátov a ich regiónov ako úradne uznané bez výskytu viacerých chorôb suchozemských zvierat [oznámené pod číslom C(2020) 9301]  ( 1 )

4

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2110 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení časť C prílohy I k rozhodnutiu 2009/177/ES, pokiaľ ide o štatút Spojeného kráľovstva vzhľadom na Severné Írsko ako oblasť bez výskytu určitých chorôb vodných živočíchov [oznámené pod číslom C(2020) 9303]  ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2111 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2010/221/EÚ, pokiaľ ide o odkaz na Spojené kráľovstvo vzhľadom na Severné Írsko, o schválení vnútroštátnych opatrení na obmedzenie vplyvu určitých chorôb živočíchov akvakultúry a voľne žijúcich vodných živočíchov v súlade s článkom 43 smernice Rady 2006/88/ES [oznámené pod číslom C(2020)9302]  ( 1 )

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2112 zo 16. decembra 2020, ktorým sa menia prílohy k rozhodnutiam 93/455/EHS, 1999/246/ES a 2007/24/ES, pokiaľ ide o schválenie pohotovostných plánov Spojeného kráľovstva vzhľadom na Severné Írsko na kontrolu slintačky a krívačky, klasického moru ošípaných, vtáčej chrípky a pseudomoru hydiny [oznámené pod číslom C(2020)9307]  ( 1 )

17

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2113 zo 16. decembra 2020, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2004/3/ES, ktorým sa povoľuje prijatie prísnejších opatrení proti určitým chorobám okrem tých, ktoré sú ustanovené v prílohách I a II k smernici Rady 2002/56/ES, v súvislosti s uvádzaním sadiva zemiakov na trh na celom území alebo časti územia určitých členských štátov, pokiaľ ide o položku týkajúcu sa Spojeného kráľovstva [oznámené pod číslom C(2020) 9306]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top