EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:424:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 424, 15. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 424

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
15. decembra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2054 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

11

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2055 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Faerských ostrovov na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

13

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2056 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu č. 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

15

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2057 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu č. 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

17

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2058 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou o Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 (o pravidlách pôvodu) k uvedenej dohode

19

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2059 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom Dočasnou dohodou o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu určitých ustanovení Protokolu II týkajúceho sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

21

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2060 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom Dočasnou dohodou o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody s cieľom zohľadniť pristúpenie Samojského nezávislého štátu a Šalamúnových ostrovov

23

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2061 zo 7. decembera 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dočasnej dohody o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane, pokiaľ ide o prijatie rokovacieho poriadku Výboru pre obchod a rokovacieho poriadku osobitných výborov

25

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2062 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Stabilizačnej a asociačnej rade zriadenej Stabilizačnou a asociačnou dohodou medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Albánskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 4 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

27

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2063 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 2 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

29

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2064 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade o pridružení zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 4 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

31

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2065 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre clá zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu I k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

33

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2066 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským štátom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu č. 4 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

35

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2067 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou ustanovujúcou pridruženie medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

37

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2068 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu III k dohode o pojme „pôvodné výrobky“

39

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2069 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v asociačnej rade zriadenej Euro-stredomorskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu č. 4 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

41

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2070 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Stabilizačnej a asociačnej rade zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 4 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

43

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2071 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre clá zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu II k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

45

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2072 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Srbskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

47

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2073 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Asociačnej rade EÚ – Turecko, pokiaľ ide o zmenu rozhodnutia Asociačnej rady ES – Turecko č. 1/98 o obchodnom režime pre poľnohospodárske produkty nahradením protokolu 3 k rozhodnutiu týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

49

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2074 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym spoločenstvom uhlia a ocele a Tureckou republikou o obchode s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 1 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

51

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2075 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Podvýbore pre clá zriadenom Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu I k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

53

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2076 zo 7. decembra 2020, ktorým sa vymenúvajú dvaja náhradníci Výboru regiónov navrhnutí Talianskou republikou

55

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2077 z 8. decembra 2020, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 10 na rozpočtový rok 2020

57

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2078 z 10. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore pre colnú spoluprácu EÚ – Kanada v súvislosti s prijatím rozhodnutia o vzájomnom uznávaní programu Kanady Partners in Protection a programu schválených hospodárskych subjektov Európskej únie

58

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/788 zo 17. apríla 2019 o európskej iniciatíve občanov ( Ú. v. EÚ L 130, 17.5.2019 )

60

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top