EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:420:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 420, 14. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 420

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
14. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2040 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1881/2006, pokiaľ ide o maximálne hodnoty pyrolizidínových alkaloidov v určitých potravinách ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2041 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/585, pokiaľ ide o počet vzoriek, ktoré majú jednotlivé členské štáty odobrať a podrobiť analýze vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2042 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/464, pokiaľ ide o dátum jeho uplatňovania a určité ďalšie dátumy, ktoré sú relevantné pre uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe ( 1 )

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2043 z 11. decembra 2020, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39 pre školské roky 2019/2020 a 2020/2021, pokiaľ ide o kontroly na mieste v priestoroch žiadateľov o pomoc alebo vzdelávacích zariadení na účely školského programu

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/2044 z 20. októbra 2020 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

13

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/2045 z 20. októbra 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel II – Európska rada a Rada

14

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2020/2046 z 20. októbra 2020 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

16

 

*

Uznesenie Európskeho parlamentu (EÚ) 2020/2047 z 20. októbra 2020 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2018, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

17

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2020/2048 z 8. decembra 2020, ktorým sa predlžuje mandát vedúceho pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Georgia) (EUMM GEORGIA/2/2020)

21

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2020/2049 z 10. decembra 2020, ktorým sa vymenúva člen Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2050 z 10. decembra 2020, ktorým sa určitým členským štátom udeľujú výnimky z uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európske štatistiky o osobách a domácnostiach na základe individuálnych údajov zbieraných zo vzoriek [oznámené pod číslom C(2020) 8595]

23

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2051 z 11. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/1742 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom C(2020) 9184]  ( 1 )

28

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 2/2020 zo 4. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 3/2019 o prijatí prechodných opatrení podľa článku 95 ods. 4 dohody o partnerstve AKT – EÚ [2020/2052]

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top