EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:419:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 419, 11. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 419

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
11. decembra 2020


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady (EÚ) 2020/2020 zo 7. decembra 2020, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre ochorenie COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2020/2021 z 10. decembra 2020, ktorým sa vykonáva článok 9 nariadenia (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2022 zo 4. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP ( 1 )

12

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2023 zo 4. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP ( 1 )

13

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2024 zo 4. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP ( 1 )

14

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2025 zo 4. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie prijať v Spoločnom výbore EHP k zmene prílohy IV (Energetika) k Dohode o EHP ( 1 )

15

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2026 zo 4. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Generálnej rade Svetovej obchodnej organizácie, pokiaľ ide o prijatie rozhodnutia, ktorým sa určité nákupy potravín oslobodzujú od uplatňovania zákazov alebo obmedzení vývozu

16

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2027 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre pridruženie EÚ – Stredná Amerika, pokiaľ ide o zmeny dodatku 2 k prílohe II a zavedenie vysvetliviek k článkom 15, 16, 19, 20 a 30 prílohy II k Dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, a o zrušení rozhodnutí (EÚ) 2016/1001 a (EÚ) 2016/1336

18

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2028 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Rade pre stabilizáciu a pridruženie zriadenej Dohodou o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Čiernohorskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

20

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2029 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Európsko-stredomorskou dočasnou dohodou o pridružení o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom, na jednej strane, a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny v prospech palestínskych orgánov Západného brehu a Pásma Gazy, na druhej strane, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

22

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2030 z 10. decembra 2020, ktorým sa mení rokovací poriadok Rady

24

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/2031 z 10. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/389/SZBP o misii Európskej únie na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP Somalia)

26

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/2032 z 10. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/96/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku bezpečnostných síl Somálska

28

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/2033 z 10. decembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií ( Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018 )

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top