EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:415:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 415, 10. decembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 415

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
10. decembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2012 z 5. augusta 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/161, ktorým sa stanovuje výnimka de minimis z povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých malých pelagických druhov v Stredozemnom mori, pokiaľ ide o obdobie jej uplatňovania

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2013 z 21. augusta 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241, pokiaľ ide o technické opatrenia týkajúce sa rybolovu určitých druhov žijúcich pri morskom dne a pelagických druhov v Severnom mori a juhozápadných vodách

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2014 z 21. augusta 2020, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri určitých druhoch rybolovu v Severnom mori na obdobie 2021 – 2023

10

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2015 z 21. augusta 2020, ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov v západných vodách na obdobie 2021 – 2023

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2016 z 9. decembra 2020, ktorým sa mení príloha II k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 577/2013, pokiaľ ide o zápisy za Spojené kráľovstvo, Guernsey, Ostrov Man a Jersey ( 1 )

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2017 z 9. decembra 2020, ktorým sa mení časť 2 prílohy k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2018/878, pokiaľ ide o zápis týkajúci sa Spojeného kráľovstva vzhľadom na Severné Írsko ( 1 )

43

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2018 z 9. decembra 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Mozzarella di Gioia del Colle (CHOP)]

46

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/2019 z 9. decembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8984]  ( 1 )

53

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie európskeho ombudsmana z 9. novembra 2020 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

81

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k prijatiu s konečnou platnosťou (EÚ, Euratom) 2020/1776 opravného rozpočtu Európskej únie č. 7 na rozpočtový rok 2020 ( Ú. v. EÚ L 401, 30.11.2020 )

87

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top