EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:392:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 392, 23. novembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 392

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
23. novembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1737 zo 14. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1738 zo 16. novembra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Asparago verde di Altedo“ (CHZO)]

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1739 z 20. novembra 2020, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/761, pokiaľ ide o množstvá dostupné pre colné kvóty na určité poľnohospodárske výrobky uvedené v listine WTO týkajúcej sa Únie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, colnú kvótu na hydinové mäso s pôvodom na Ukrajine a colnú kvótu na mäso z hovädzieho dobytka s pôvodom v Kanade

9

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1740 z 20. novembra 2020, ktorým sa stanovujú ustanovenia potrebné na vykonávanie postupu obnovenia schválenia účinných látok podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 844/2012 ( 1 )

20

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1741 z 20. novembra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 8266]  ( 1 )

32

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1742 z 20. novembra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Spojenom kráľovstve [oznámené pod číslom C(2020) 8265]  ( 1 )

60

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/1743 z 18. novembra 2020 o používaní rýchlych antigénových testov na diagnostikovanie infekcie SARS-CoV-2

63

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top