EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:379:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 379, 13. novembra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 379

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
13. novembra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia ( 1 )

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1678 zo 6. novembra 2020, ktorým sa schvaľujú zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [„Rioja“ (CHOP)]

24

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1679 zo 6. novembra 2020, ktorým sa názvu „Soltvadkerti“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

25

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1680 zo 6. novembra 2020, ktorým sa názvu „Friuli“/„Friuli Venezia Giulia“/„Furlanija“/„Furlanija Julijska krajina“ (CHOP) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

26

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1681 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o vyňatie určitých aromatických látok zo zoznamu Únie ( 1 )

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

31

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1683 z 12. novembra 2020, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1684 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch ( 1 )

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1685 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 37/2010 na účely klasifikácie látky bupivakaín, pokiaľ ide o maximálny limit jej rezíduí ( 1 )

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1686 z 12. novembra 2020, ktorým sa zavádza registrácia dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Turecku

47

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/1687 z 2. septembra 2020, ktorou sa mení príloha k rámcovému rozhodnutiu Rady 2004/757/SVV, pokiaľ ide o zahrnutie novej psychoaktívnej látky N, N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy) fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín (izotonitazén) do vymedzenia pojmu drogy

55

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1688 Z 25. septembra 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/187 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (ECB/2020/48)

58

 

*

Rozhodnutie Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (EÚ) 2020/1689 zo 16. septembra 2020, ktorým sa obnovuje dočasná požiadavka, aby fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú čisté krátke pozície, znížili prahové hodnoty na oznámenie čistých krátkych pozícií vo vzťahu k emitovanému akciovému kapitálu spoločností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nad určitú hranicu, a oznámili to príslušným orgánom v súlade s článkom 28 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012

60

 

 

USMERNENIA

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1690 z 25. septembra 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2020/45)

77

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1691 z 25. septembra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2020/47)

92

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1692 z 25. septembra 2020, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2020/46)

94

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie správnej rady spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú interné predpisy týkajúce sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci fungovania spoločného podniku BBI

96

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top