EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:360:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 360, 30. októbra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 360

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
30. októbra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1588 z 25. júna 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 stanovením prahových hodnôt objemu pre tantalové alebo nióbové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaláty a karbidy tantalu

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1589 z 22. júla 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/956, pokiaľ ide o údaje o nových ťažkých úžitkových vozidlách, ktoré majú monitorovať a nahlasovať členské štáty a výrobcovia ( 1 )

4

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1590 z 19. augusta 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/631 s cieľom zohľadniť vývoj hmotnosti nových ľahkých úžitkových vozidiel zapísaných do evidencie v rokoch 2016, 2017 a 2018 ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1591 z 23. októbra 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [„Suska sechlońska“ (CHZO)]

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1592 z 28. októbra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1593 z 29. októbra 2020, ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokiaľ ide o ďalšie vyšetrenie pozitívnych prípadov prenosných spongiformných encefalopatií pri ovciach a kozách ( 1 )

13

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1594 z 29. októbra 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 7607]  ( 1 )

16

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/1595 z 28. októbra 2020 týkajúce sa stratégie testovania na COVID-19 vrátane používania rýchlych antigénových testov

43

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Predpis OSN č. 151 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na informačný systém na detekciu bicyklov v mŕtvom uhle [2020/1596]

48

 

*

Predpis OSN č. 152 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania motorových vozidiel vzhľadom na zdokonalený systém núdzového brzdenia (AEBS) pre vozidlá kategórií M1 a N1 [2020/1597]

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top