EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:344:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 344, 19. októbra 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 344

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
19. októbra 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1510 zo 16. októbra 2020 o povolení cinamylalkoholu, 3-fenyl-1-propanolu, 2-fenylpropanalu, 3-(p-kumenyl)-2-metylpropiónaldehydu, alfa-metylcinamaldehydu, 3-fenylpropanalu, kyseliny škoricovej, cinamyl-acetátu, cinamyl-butyrátu, 3-fenylpropyl-izobutyrátu, cinamyl-izovalerátu, cinamyl-izobutyrátu, etyl-cinamátu, metyl-cinamátu a izopentyl-cinamátu ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat okrem morských živočíchov ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1511 zo 16. októbra 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinných látok amidosulfurón, bifenox, chlorotolurón, klofentezín, klomazón, cypermetrín, daminozid, deltametrín, dikamba, difenokonazol, diflufenikán, fenoxaprop-P, fénpropidín, fludioxonyl, flufenacet, fostiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfurón, parafínové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, triflusulfurón a tritosulfurón ( 1 )

18

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1512 z 13. októbra 2020 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

22

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1513 z 15. októbra 2020 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s africkým morom ošípaných v Nemecku [oznámené pod číslom C(2020) 7014]  ( 1 )

29

 

 

USMERNENIA

 

 

Usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1514 z 8. októbra 2020, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2020/49)

32

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top