EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:261:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 261, 11. augusta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 261

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
11. augusta 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Spojenými štátmi americkými na strane druhej

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1182 z 19. mája 2020, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

2

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1183 z 25. februára 2020 o štátnej pomoci SA.34445 (2012/C), ktorú poskytlo Dánsko na prevod aktív súvisiacich s majetkom z FIH na FSC ( 1 )

16

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1184 zo 17. júla 2020 o vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa obsahu kadmia vo fosforečných hnojivách oznámených Maďarskom podľa článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [oznámené pod číslom C(2020) 4862]

42

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1185 z 10. augusta 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 5559]  ( 1 )

55

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1186 zo 7. augusta 2020, ktorým sa mení odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top