EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:259:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 259, 10. augusta 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 259

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
10. augusta 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1173 zo 4. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, pokiaľ ide o trvanie obdobia predbežného poskytovania informácií

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1174 z 3. augusta 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Ελαιόλαδο Μάκρης“ (Elaiolado Makris) (CHOP)]

5

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1175 zo 7. augusta 2020 o povolení monohydrátu hydrochloridu L-cysteínu získaného fermentáciou Escherichia coli KCCM 80180 a Escherichia coli KCCM 80181 ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy zvierat ( 1 )

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1176 zo 7. augusta 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1387, pokiaľ ide o odklad dátumov uplatňovania určitých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1177 zo 7. augusta 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/469, pokiaľ ide o odklad dátumov uplatňovania určitých opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 ( 1 )

12

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1178 z 27. júla 2020, o vnútroštátnych ustanoveniach týkajúcich sa obsahu kadmia v hnojivách oznámených Dánskym kráľovstvom podľa článku 114 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [oznámené pod číslom C(2020) 4988]

14

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1179 zo 6. augusta 2020, ktorým sa mení príloha I k rozhodnutiu 2009/177/ES v súvislosti so štatútom provincie Åland vo Fínsku, pokiaľ ide o program dohľadu zameraný na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS), Estónska, pokiaľ ide o program dohľadu a eradikácie zameraný na vírusovú hemoragickú septikémiu (VHS) a infekčnú hematopoetickú nekrózu (IHN), Chorvátska, pokiaľ ide o herpesvirózu kaprov koi (KHV), a určitých oblastí Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o bonamiózu (Bonamia ostreae) [oznámené pod číslom C(2020) 5303]  ( 1 )

29

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie Správnej rady Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín z 1. apríla 2020 o vnútorných pravidlách týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín

32

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Spoločnej Rady EÚ – Mexiko č. 1/2020 z 31. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie č. 2/2000 [2020/1180]

40

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top