EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:248:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 248, 31. júla 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 248

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
31. júla 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1138 z 27. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Šalamúnove ostrovy do prílohy I

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1139 z 29. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1140 z 30. júla 2020 o opätovnom uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bicyklov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú deklarovaný pôvod na Srí Lanke, v nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora vo veci C-251/18, Trace Sport SAS

5

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1141 z 29. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/163/EÚ o schválení plánov monitorovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom C(2020) 5076]  ( 1 )

12

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1142 z 29. júla 2020 o predĺžení sprísneného dohľadu nad Gréckom [oznámené pod číslom C(2020) 5086]

20

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1143 z 28. júla 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (ECB/2020/36)

24

 

 

ODPORÚČANIA

 

*

Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/1144 z 30. júla 2020, ktorým sa mení odporúčanie (EÚ) 2020/912 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia

26

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top