EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:221:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 221, 10. júla 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 221

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
10. júla 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/987 z 20. januára 2020, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1254/2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie vetracích jednotiek pre bytové priestory energetickými štítkami ( 1 )

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/988 z 12. marca 2020, ktorým sa opravujú určité jazykové znenia delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/35, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ( 1 )

3

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/989 z 27. apríla 2020, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/124, pokiaľ ide o určité ustanovenia ochranných a vynucovacích opatrení Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO) a prílohy k týmto opatreniam

5

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/990 z 28. apríla 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o požiadavky na zdravie zvierat a certifikáciu v prípade premiestňovania vodných živočíchov a produktov živočíšneho pôvodu z vodných živočíchov v rámci Únie ( 1 )

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/991 z 13. mája 2020, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na ryžu s pôvodom vo Vietnamskej socialistickej republike a ktorým sa stanovuje ich správa

64

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/992 z 9. júla 2020 o povolení prípravku s obsahom 6-fytázy produkovanej Aspergillus niger (DSM 25770) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy vtákov na znášku (držiteľ povolenia: BASF SE) ( 1 )

73

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/993 z 9. júla 2020 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) produkovanej Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky iné druhy vtákov vo výkrme ako kurčatá vo výkrme, pre okrasné vtáky, pre všetky iné druhy odstavených ošípaných ako odstavené prasiatka a pre všetky iné druhy ošípaných vo výkrme ako ošípané vo výkrme (držiteľ povolenia: Berg und Schmidt GmbH Co. KG) ( 1 )

76

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/994 z 9. júla 2020 o povolení monenzínu a nikarbazínu (Monimax) ako kŕmnej doplnkovej látky pre morky vo výkrme, kurčatá vo výkrme a kurčatá chované na znášku (držiteľ povolenia: Huvepharma NV) ( 1 )

79

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/995 z 9. júla 2020 o povolení prípravku s obsahom endo-1,4-beta-xylanázy produkovanej Aspergillus oryzae (DSM 26372) ako kŕmnej doplnkovej látky pre dojčiace prasnice (držiteľ povolenia: DSM Nutritional Products Ltd. v zastúpení DSM Nutritional Products Sp. Z.o.o) ( 1 )

84

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/996 z 9. júla 2020 o povolení prípravku s obsahom karvakrolu, tymolu, D-karvónu, metylsalicylátu a L-mentolu ako kŕmnej doplnkovej látky pre kurčatá vo výkrme, kurčatá chované na znášku a menej významné druhy hydiny chované na znášku (držiteľ povolenia: Biomin GmbH) ( 1 )

87

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/997 z 9. júla 2020 o povolení L-lyzínu, voľná báza, kvapalného, síranu L-lyzínu a L-lyzín-monohydrochloridu, technicky čistého ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat ( 1 )

90

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/998 z 9. júla 2020 o obnovení povolenia astaxantín-dimetyl-disukcinátu ako kŕmnej doplnkovej látky pre ryby a kôrovce a o zrušení nariadenia (ES) č. 393/2008 ( 1 )

96

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/999 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 v súvislosti so schvaľovaním zariadení pre zárodočné produkty a vysledovateľnosťou zárodočných produktov hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých ( 1 )

99

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1000 9. júla 2020, ktorým sa opravujú niektoré jazykové znenia nariadenia (EÚ) č. 1253/2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o ekodizajn vetracích jednotiek ( 1 )

105

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov

107

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1002 z 9. júla 2020, ktorým sa udeľuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/2072, pokiaľ ide o požiadavky na uvádzanie jaseňového dreva, ktoré má pôvod alebo je spracované v Spojených štátoch, do Únie

122

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1003 z 9. júla 2020, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh obnovuje schválenie Phlebiopsis gigantea – kmene VRA 1835, VRA 1984 a FOC PG 410.3 ako účinných látok s nízkym rizikom a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

127

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1004 z 9. júla 2020, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh schvaľuje základná látka kravské mlieko a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 ( 1 )

133

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/1005 z 9. júla 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch ( 1 )

137

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/561 z 23. apríla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/745 o zdravotníckych pomôckach, pokiaľ ide o dátumy uplatňovania niektorých jeho ustanovení ( Ú. v. EÚ L 130, 24.4.2020 )

164

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top