EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:207:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 207, 30. júna 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 207

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
30. júna 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/899 z 26. júna 2020 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii, v mene Únie a jej členských štátov

1

 

*

Oznámenie o dátume nadobudnutia platnosti Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou

3

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) 2020/900 z 25. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/1838, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 v Baltskom mori, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2020/123, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti na rok 2020 vo vodách Únie a vo vodách nepatriacich Únii

4

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/901 z 29. júna 2020 o podpore zo strany Únie činnostiam prípravnej komisie pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBTO) s cieľom posilniť jej monitorovacie a overovacie spôsobilosti a v rámci vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

15

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/902 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/354/SZBP o policajnej misii Európskej únie na palestínskych územiach (EUPOL COPPS)

30

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/903 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/233/SZBPo pomocnej misii Európskej únie pre integrované riadenie hraníc v Líbyi(EUBAM Libya)

32

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/904 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1424, pokiaľ ide o dátum uplynutia platnosti podpory činností OBSE týkajúcich sa obmedzenia ručných zbraní, ľahkých zbraní a konvenčnej munície v Severomacedónskej republike a v Gruzínsku

34

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/905 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/1428 na podporu vykonávania Maputského akčného plánu na vykonávanie Dohovoru o zákaze použitia, skladovania, výroby a transferu protipechotných mín a o ich zničení z roku 1997

35

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/906 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2019/615 o podpore zo strany Únie na činnosti vedúce k hodnotiacej konferencii zmluvných strán Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT) v roku 2020

36

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/907 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

37

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top