EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:167:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 167, 29. mája 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 167

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
29. mája 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/712 z 25. mája 2020, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/713 z 27. mája 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/714 z 28. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2020/466, pokiaľ ide o používanie elektronickej dokumentácie na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností a obdobie uplatňovania dočasných opatrení ( 1 )

6

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/715 z 25. mája 2020 o schválení účtovných závierok platobných agentúr členských štátov, pokiaľ ide o výdavky financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) za rozpočtový rok 2019 [oznámené pod číslom C(2020) 3260]

8

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Rady (EÚ) 2019/409 zo 17. februára 2020 o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane ( Ú. v. EÚ L 85, 20.3.2020 )

16

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Výboru pre obchod medzi EÚ a Singapurom č. 2/2020 z 27. apríla 2020 o výklade podľa článku 16.1 ods. 4 písm. d), článku 10.17 a článku 10.22 Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou, pokiaľ ide o zmeny v ochrane zemepisných označení vín, liehovín, poľnohospodárskych výrobkov a potravín zaregistrovaných v Singapure [2020/644] ( Ú. v. EÚ L 150, 13.5.2020 )

17

 

*

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/628 z 8. apríla 2019 o vzoroch úradných certifikátov pre určité zvieratá a určitý tovar, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2074/2005 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/759, pokiaľ ide o tieto vzory certifikátov ( Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019 )

18

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top