EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:144:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 144, 7. mája 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 144

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
7. mája 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/621 z 18. februára 2020, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/125 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/622 z 29. apríla 2020 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry

6

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/623 z 30. apríla 2020, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie zemepisného označenia liehoviny zapísaného do registra [Ratafia de Champagne]

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/624 z 30. apríla 2020, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Cappero delle Isole Eolie (CHOP)]

12

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/625 z 6. mája 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1793 o dočasnom zvýšení počtu úradných kontrol a núdzových opatreniach týkajúcich sa vstupu určitých druhov tovaru z tretích krajín, ktoré vykonávajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 a (ES) č. 178/2002, do Únie, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/943 a vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/88/EÚ ( 1 )

13

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top