EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:132:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 132, 27. apríla 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 132

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
27. apríla 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/570 z 28. januára 2020, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 748/2012, pokiaľ ide o zosúladenie pravidiel zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky s nariadením (EÚ) č. 1321/2014 ( 1 )

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/571 z 24. apríla 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/1198 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, zmenené vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/2131, a ktorým sa stanovuje vrátenie vybraného cla

7

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/572 z 24. apríla 2020 o štruktúre, ktorá sa má dodržiavať pri vypracúvaní správ o vyšetrovaní nehôd a incidentov v železničnej doprave ( 1 )

10

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/573 z 24. apríla 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 27. apríla 2020

19

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/574 z 24. apríla 2020, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 2732]  ( 1 )

23

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k prílohe k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ( Ú. v. EÚ L 271, 24.10.2019 )

31

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top