EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:098:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 098, 31. marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 98

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
31. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/463 z 24. marca 2020, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [„Kiwi de Corse“ (CHZO)]

1

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/464 z 26. marca 2020, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848, pokiaľ ide o dokumenty potrebné na spätné uznanie období na účely konverzie, o výrobu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o informácie, ktoré majú poskytovať členské štáty ( 1 )

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/465 z 30. marca 2020 o núdzových opatreniach na podporu organizácií výrobcov produkujúcich ovocie a zeleninu v talianskych regiónoch Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte a Friuli Venezia Giulia s ohľadom na škody, ktoré na ich produkcii spôsobila bzdocha Halyomorpha halys

26

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) ( 1 )

30

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/467 z 25. marca 2020, ktorým sa stanovuje definitívne pridelenie pomoci Únie členským štátom na školské ovocie a zeleninu a školské mlieko na obdobie od 1. augusta 2020 do 31. júla 2021 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie C(2019) 2249 final [oznámené pod číslom C(2020) 1795]

34

 

 

ROKOVACIE PORIADKY

 

*

Rozhodnutie správnej rady Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z 9. septembra 2019 o interných predpisoch týkajúcich sa obmedzení určitých práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci činnosti Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb

38

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Asociačného výboru EÚ-Marocké kráľovstvo č. 1/2020 zo 16. marca 2020 o výmene informácií medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom na účely posúdenia vplyvu dohody vo forme výmeny listov na zmenu protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej [2020/468]

45

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top