EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:072:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 072, 9. marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 72

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
9. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/382 z 2. marca 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Bergamote(s) de Nancy“ (CHZO)

1

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/383 zo 6. marca 2020, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné na určité druhy lúpanej ryže od 9. marca 2020

3

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/384 zo 6. marca 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2020/47 o ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 1537]  ( 1 )

5

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – Eú č. 1/2020 z 24. februára 2020, ktorým sa vymenúvajú členovia výkonnej rady a riaditeľ Technického centra pre poľnohospodársku a vidiecku spoluprácu (CTA) 2020/385

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2199 z 17. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím ( Ú. v. EÚ L 338, 30.12.2019 )

28

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top