EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:067:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 067, 5. marca 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 67

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
5. marca 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/354 zo 4. marca 2020, ktorým sa stanovuje zoznam zamýšľaných použití krmív určených na zvláštne nutričné účely a zrušuje smernica 2008/38/ES ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/355 z 26. februára 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polyglycerolpolyricínoleátu (E 476) v tekutých emulziách z rastlinných olejov ( 1 )

28

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/356 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie polysorbanov (E 432 – 436) v sýtených nápojoch ( 1 )

31

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/357 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/395, pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti pilotov balónov ( 1 )

34

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/358 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1976, pokiaľ ide o preukazy spôsobilosti pilotov vetroňov ( 1 )

57

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/359 zo 4. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1178/2011, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa posádky civilného letectva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ( 1 )

82

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/360 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v poplatinovaných platinových elektródach používaných na určité merania vodivosti ( 1 )

109

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/361 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózneho činidla chladiarenských systémov z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách ( 1 )

112

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/362 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výnimku pre šesťmocný chróm ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch ( 1 )

116

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/363 zo 17. decembra 2019, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o určité výnimky pre olovo a zlúčeniny olova v súčiastkach ( 1 )

119

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/364 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa používania kadmia v určitých snímacích elektrónkach videokamier odolných voči žiareniu ( 1 )

122

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/365 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova v spájkach a povrchovej úprave vývodov používaných v určitých ručných prenosných spaľovacích motoroch ( 1 )

125

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/366 zo 17. decembra 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa olova ako tepelného stabilizátora v polyvinylchloride používanom v určitých diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro na analýzu krvi a iných telesných tekutín a telesných plynov ( 1 )

129

 

*

Smernica Komisie (EÚ) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokiaľ ide o stanovenie metód posudzovania škodlivých účinkov environmentálneho hluku ( 1 )

132

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/368 z 3. marca 2020, ktorým sa schvaľuje plán eradikácie afrického moru ošípaných v prípade divo žijúcich ošípaných v určitých oblastiach Slovenska [oznámené pod číslom C(2020) 1157]  ( 1 )

137

 

*

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/369 zo 4. marca 2020, ktorým sa subjektom zastupujúcim záujmy spotrebiteľov a obchodníkov na úrovni Únie udeľuje právomoc vydávať vonkajšie výstrahy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 ( 1 )

139

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top