EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:006:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 006, 10. januára 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 6

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 63
10. januára 2020


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Radou ministrov Albánskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

1

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Arménskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb

2

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

3

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

4

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

5

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Gruzínska o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

6

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

7

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/11 z 29. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia ( 1 )

8

 

 

SMERNICE

 

*

Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 z 2. augusta 2019, ktorou sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397, pokiaľ ide o normy odbornej spôsobilosti a zodpovedajúcich vedomostí a zručností, normy pre praktické skúšky, pre schvaľovanie simulátorov a pre zdravotnú spôsobilosť ( 1 )

15

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/13 z 19. decembra 2019, ktorým sa menia smernice na rokovania na účel rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve s africkými, karibskými a tichomorskými krajinami a regiónmi v rozsahu právomoci Únie

101

 

*

Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade (EÚ) 2020/14 z 19. decembra 2019, ktorým sa Európska komisia poveruje rokovať v mene členských štátov o dohodách o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a africkými, karibskými a tichomorskými krajinami a regiónmi na strane druhej v rozsahu právomocí členských štátov

112

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2020/15 z 9. januára 2020, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2020) 122]  ( 2 )

114

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

 

(2)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top