EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 20. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
20. decembra 2019


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o prepojení ich systémov obchodovania s emisiami skleníkových plynov

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2178 zo 14. októbra 2019, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1076 s cieľom zahrnúť Komorský zväz do prílohy I

2

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2179 z 13. decembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 481/2012, pokiaľ ide o pridelenie colnej kvóty pre vysokokvalitné hovädzie mäso jednotlivým krajinám, a ktorým sa stanovuje výnimka z uvedeného vykonávacieho nariadenia na kvótový rok 2019/2020

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2180 zo 16. decembra 2019, ktorým sa stanovuje podrobná forma a podrobný obsah správ o kvalite podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 ( 1 )

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2181 zo 16. decembra 2019, ktorým sa určujú technické charakteristiky, pokiaľ ide o prvky spoločné pre viacero súborov údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 ( 1 )

16

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2182 zo 16. decembra 2019, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov „Pan Galego“/„Pan Gallego“ (CHZO)

42

 

*

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2183 zo 16. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Cordero Manchego“ (CHZO)

43

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2184 zo 16. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Riso del Delta del Po“ (CHZO)

44

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2185 zo 16. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Bleu du Vercors-Sassenage“ (CHOP)

45

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2186 z 18. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

46

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2187 z 19. decembra 2019, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882

48

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Politického a Bezpečnostného Výboru (SZBP) 2019/2188 z 11. decembra 2019 o vymenovaní vedúceho poradnej misie Európskej únie na podporu reformy sektora bezpečnosti v Iraku (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/3/2019)

50

 

*

Rozhodnutie Politického a bezpečnostného výboru (SZBP) 2019/2189 zo 17. decembra 2019 o vymenovaní vedúceho poradnej misie Európskej únie v rámci SBOP v Stredoafrickej republike (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2019)

51

 

*

Rozhodnutie Európskej rady (EÚ) 2019/2190 z 19. decembra 2019, ktorým sa vymenúvajú dvaja členovia Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

52

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2191 z 19. decembra 2019 na podporu celosvetového mechanizmu nahlasovania nedovolených konvenčných zbraní ich a munície s cieľom znížiť riziko ich odkláňania a nedovoleného transferu („iTrace IV“)

53

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/2192 z 19. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/512/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine

71

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2193 zo 17. december 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá výpočtu, overovania a nahlasovania údajov a ktorým sa zriaďujú formáty údajov na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) [oznámené pod číslom C(2019) 8995]  ( 1 )

72

 

*

Rozhodnutie Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2194 z 29. novembra 2019 o udelení podpisových práv (ECB/2019/33)

86

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2195 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/14 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2019/39)

91

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2117 z 29. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ( Ú. v. EÚ L 320, 11.12.2019 )

104

 

*

Korigendum k rozhodnutiu Európskej centrálnej banky (EÚ) 2019/2158 z 5. decembra 2019 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2019/38) ( Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019 )

105

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskej Centrálnej Banky (EÚ) 2019/2155 z 5. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1163/2014 o poplatkoch za dohľad (ECB/2019/37) ( Ú. v. EÚ L 327, 17.12.2019 )

106

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top