EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2019:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 18. decembra 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 62
18. decembra 2019


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2160 z 27. novembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o expozície vo forme krytých dlhopisov ( 1 )

1

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa ( 1 )

7

 

*

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2162 z 27. novembra 2019 o emisii krytých dlhopisov a verejnom dohľade nad krytými dlhopismi a ktorou sa menia smernice 2009/65/ES a 2014/59/EÚ ( 2 )

29

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2163 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú spúšťacie objemy na roky 2020 a 2021 na účely možného uplatňovania dodatočných dovozných ciel na určité druhy ovocia a zeleniny

58

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2164 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu ( 3 )

61

 

*

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EU) 2019/2165 zo 17. decembra 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 ( 1 )

81

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2166 zo 16. decembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2014/908/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Srbska a Južnej Kórey do zoznamov tretích krajín a území, ktorých požiadavky v oblasti dohľadu a regulácie sa považujú za rovnocenné na účely zaobchádzania s expozíciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 3 )

84

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2167 zo 17. decembra 2019, ktorým sa schvaľuje strategický plán siete pre funkcie siete manažmentu letovej prevádzky v rámci jednotného európskeho neba na roky 2020 – 2029

89

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2168 zo 17. decembra 2019 o vymenovaní predsedu a členov Rady pre riadenie siete a ich náhradníkov a členov Európskej jednotky krízovej koordinácie v letectve a ich náhradníkov v súvislosti s funkciami siete manažmentu letovej prevádzky na tretie referenčné obdobie 2020 – 2024

90

 

*

Vykonávacie Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2169 zo 17. decembra 2019, ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu 2014/709/EÚ o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s africkým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom C(2019) 9369]  ( 1 )

97

 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

 

(2)   Text s významom pre EHP.

 

(3)   Text s významom pre EHP.

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top